Ortadirek : roman /

Pamuk toplama zamanı geçmeden Çukurova'ya yetişmek zorunda olan bir ailenin savaşımı...

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Adam Yayınları, 1999.
Phiên bản:4. basım : Nisan 1999
Loạt:Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015. Dağın Öte yüzü ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:Pamuk toplama zamanı geçmeden Çukurova'ya yetişmek zorunda olan bir ailenin savaşımı...
Mô tả sách:Bu kitabın ilk basımı 1960 yılında yapılmıştır.
Mô tả vật lý:338 sayfa ; 20 cm.
số ISBN:9754183325
9789754183320