Ortadirek : roman /

Pamuk toplama zamanı geçmeden Çukurova'ya yetişmek zorunda olan bir ailenin savaşımı...

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Adam Yayınları, 1999.
Phiên bản:4. basım : Nisan 1999
Loạt:Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015. Dağın Öte yüzü ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!