Kanın sesi : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul: Adam Yayınları, 1999.
Phiên bản:3. basım : Mart 1999
Loạt:Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015. Kimsecik ; 3.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!