Trích dẫn APA

Oghuz, I., Tuncay, B., & Kafkaslıoğlu, M. E. (2013). Türklerin gizli tarihi. Cağaloğlu, İstanbul: Bilgeoğuz.

Trích dẫn kiểu Chicago

Oghuz, Iunus, Baxtiyar Tuncay, và Mustafa Erdem Kafkaslıoğlu. Türklerin Gizli Tarihi. Cağaloğlu, İstanbul: Bilgeoğuz, 2013.

Trích dẫn MLA

Oghuz, Iunus, Baxtiyar Tuncay, và Mustafa Erdem Kafkaslıoğlu. Türklerin Gizli Tarihi. Cağaloğlu, İstanbul: Bilgeoğuz, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.