Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Oghuz, I., Tuncay, B., & Kafkaslıoğlu, M. E. (2013). Türklerin gizli tarihi. Bilgeoğuz.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Oghuz, Iunus, Baxtiyar Tuncay, và Mustafa Erdem Kafkaslıoğlu. Türklerin Gizli Tarihi. Cağaloğlu, İstanbul: Bilgeoğuz, 2013.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Oghuz, Iunus, et al. Türklerin Gizli Tarihi. Bilgeoğuz, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.