Şia'dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: İpek, Yasin, 1975- (Tác giả)
Tác giả của công ty: Hiperlink (Firm)
Tác giả khác: Gültekin, Durmuş Ali, 1963- (Giám đốc xuất bản)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Ekim Yayınları, 2014.
Loạt:Ekim Yayıncılık (Yayınları) ; 10.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự