Çalıkuşu /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 (लेखक)
अन्य लेखक: Cumalı, Necati, 1921-2001
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: Ankara : Kültür Bakanlığı, 1991.
श्रृंखला:Kültür Bakanlığı yayınları ; 1286.
Kültür Bakanlığı yayınları. Tiyatro eserleri dizisi ; 40.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!