Çalıkuşu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 (Tác giả)
Tác giả khác: Cumalı, Necati, 1921-2001
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Kültür Bakanlığı, 1991.
Loạt:Kültür Bakanlığı yayınları ; 1286.
Kültür Bakanlığı yayınları. Tiyatro eserleri dizisi ; 40.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!