Trích dẫn APA

Kapusuzoğlu, E. Sürmeli: Roman.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kapusuzoğlu, Ertuğrul. Sürmeli: Roman.

Trích dẫn MLA

Kapusuzoğlu, Ertuğrul. Sürmeli: Roman.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.