Bingöl, Muş / Varto yörelerinde ocaklar, oymaklar ve boylarla ilgili araştırma sonuçları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Aytaş, Gıyasettin, 1964- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2010.
Loạt:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi yayınları ; Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları; 13.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP189.7.B4 B4 2010
Sao chép k.1 Sẵn có