Trích dẫn APA

Ahmet Mithat, & Güngör, R. Ş. (2005). Hüseyin Fellah (2. baskı : Şubat 2005.). İstanbul: Timaş Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ahmet Mithat, và Recep Şükrü Güngör. Hüseyin Fellah. 2. baskı : Şubat 2005. İstanbul: Timaş Yayınları, 2005.

Trích dẫn MLA

Ahmet Mithat, và Recep Şükrü Güngör. Hüseyin Fellah. 2. baskı : Şubat 2005. İstanbul: Timaş Yayınları, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.