Tarih boyunca İslâm mezhepleri ve Şiilik /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gölpınarlı, Abdülbaki, 1900-1982 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Der Yayınları, 1987.
Phiên bản:2. basım
Loạt:Der Yayınları ; 6.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP192 .G65 1987
Sao chép k.1 Sẵn có