Felatun Bey ile Rakım Efendi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Kızılay, Ankara: Panama Yayıncılık, 2011.
Phiên bản:1. baskı
Loạt:Akçağ Yayınları ; 194.
Akçağ Yayınları. Türk klasikleri / Romanlar dizisi ; 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!