Hikâyecinin kaderi : yazılar /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : YKY, 2011.
Phiên bản:3.baskı : Mart 2011
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 2225.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 669.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A23 H55 2011
Sao chép k.1 Sẵn có