Trích dẫn APA

Köprülü, M. F., & Palabıyık, M. H. (2005). Türkiye tarihi (1. baskı.). Ankara: Akçağ Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Köprülü, Mehmet Fuat, và Muhammet Hanefi Palabıyık. Türkiye Tarihi. 1. baskı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005.

Trích dẫn MLA

Köprülü, Mehmet Fuat, và Muhammet Hanefi Palabıyık. Türkiye Tarihi. 1. baskı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.