Türkiye tarihi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Köprülü, Mehmet Fuat, 1890-1966 (Tác giả)
Tác giả khác: Palabıyık, Muhammet Hanefi, 1963- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Akçağ Yayınları, 2005.
Phiên bản:1. baskı
Loạt:Akçağ Yayınları ; 742.
Akçağ Yayınları. Kaynak eserler dizisi ; 205.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DR439 .K67 2005
Sao chép k.1 Sẵn có
Sao chép k.2 Sẵn có