Denizci Hasan = Hasan Mellâh /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: [Ankara] : [İstanbul] : Kültür Bakanlığı ; [Dağıtım yeri], Devlet Kitapları, 1975-1982.
Phiên bản:1. basılış
Loạt:Kültür Bakanlığı yayınları ; 486.
Kültür Bakanlığı yayınları. 1000 temel eser dizisi ; 75, 83.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A36 D4 1975
Sao chép c.1/k.1 Sẵn có
Sao chép c.2/k.1 Sẵn có