Παραπομπή APA

Demirbilek, İ., & Atılgan, A. (2016). Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi=: The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Παραπομπή Chicago Style

Demirbilek, İbrahim, και Atılgan Atılgan. Muğla Yöresindeki Seralarda Gübre Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi=: The Determination of Level of Fertilizer Usage in Greenhouses in Mugla Region. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

Παραπομπή MLA

Demirbilek, İbrahim, και Atılgan Atılgan. Muğla Yöresindeki Seralarda Gübre Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi=: The Determination of Level of Fertilizer Usage in Greenhouses in Mugla Region. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.