Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi= The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region /

Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme say...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Demirbilek, İbrahim, 1989- (Author)
Other Authors: Atılgan, Atılgan, 1967- (Thesis advisor)
Format: Thesis
Language:Turkish
Published: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Subjects:
Online Access:Tam metin erişim
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme sayısı %90 güvenirlik sınırı ve %10 hata payı ile 138 olarak belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen değişkenler arası ilişkiler incelendiğinde eğitim düzeyi arttıkça üreticilerin toprak analizine daha fazla önem verdiği, daha büyük seralarda daha fazla organik gübre kullanarak üretim yaptıkları, organik gübre kullanımı ile verim arasında kuvvetli ilişki olduğu görülmüştür. Değişkenlerin verimle ilişkileri incelendiğinde, verimin en çok kullanılan kimyasal gübre ile ilişkili olduğu, bunu analiz yapımının izlediği belirlenmiştir. Üreticiler ortalama 80 kg/da azot (N), 60 kg/da fosfor (P2O5), 90 kg/da potasyum (K2O) kullanmaktadır. Bu miktar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Elde edilen sonuçlardan fazla miktarda kimyasal gübre kullanımının toprak ve su kaynakları için çevresel kirletici potansiyel faktörler olduğu belirlenmiştir. Muğla yöresinde seralarda bilinçsiz gübre kullanıldığı gerçeği çok fazla gündeme gelmemekle beraber bu konuyla ilgili önlemlerin alınmadığıda görülmüştür. Bu nedenle resmi kurum ve kuruluşların üreticilerin bilinçlendirilmesi adına daha fazla çalışmalar yapması ve gübreleme yapmadan önce toprak analizi yaptırma konusunda teşviklerin artması konusu biran önce hayata geçirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Gübre, Gübre Kullanımı, Muğla, Sera
This research was conducted in greenhouses in Mugla province. Purpose of the study was to determine level of fertilizer use and its effect on environment. In order to determine number of greenhouses that questionnaire conducted on, simple random sampling method was used. Number of greenhouses was found as 138 with 90% confidence interval and 10% error. The study identified the relationships between variables are examined when the education level increases, attaches more importance to producers, soil analysis, organic fertilizer production using more in larger greenhouses, as they do with the yield that there is a strong relationship between use of organic fertilizers was observed. The relationships of variables examined with the data of the data to be associated with the most widely used chemical fertilizers, followed by the construction of this analysis was determined. Producers average 80 kg/da nitrogen (N), 60 kg/da phosphorus (P2O5), 90 kg/da potassium (K2O) is used. This amount is above the average of Turkey. Results showed that excessive use of chemical fertilizers would pose a potential pollution factor for soil and water resources. The fact that fertilizer used in greenhouses in Mugla region was very much unconscious on the agenda, although not on this topic has been observed when the measures are not taken. Therefore, to raise the awareness of formal institutions and organizations do more work on behalf of producers, and fertilizing do a soil analysis before getting to the topic of to increase incentives should be implemented at soon as possible. Keywords: Fertilizer, Use of Fertilizers, Mugla, Greenhouse
Physical Description:vii, 40 yaprak ; 28 cm.
Bibliography:Kaynakça var.