Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi = The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region /

Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme say...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Demirbilek, İbrahim, 1989- (Autor)
Otros Autores: Atılgan, Atılgan, 1967- (Orientador)
Formato: Tesis
Lenguaje:Turkish
Publicado: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Materias:
Acceso en línea:Tam metin erişim
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!