Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi = The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region /

Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme say...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Demirbilek, İbrahim, 1989- (Auteur)
Autres auteurs: Atılgan, Atılgan, 1967- (Directeur de thèse)
Format: Thèse
Langue:Turkish
Publié: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Sujets:
Accès en ligne:Tam metin erişim
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!