Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi= The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region /

Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme say...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Demirbilek, İbrahim, 1989- (Autore)
Altri autori: Atılgan, Atılgan, 1967- (Relatore della tesi)
Natura: Tesi
Lingua:Turkish
Pubblicazione: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Soggetti:
Accesso online:Tam metin erişim
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !