Muğla yöresindeki seralarda gübre kullanım düzeylerinin belirlenmesi = The determination of level of fertilizer usage in greenhouses in Mugla region /

Araştırma Muğla yöresindeki sera işletmelerinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı seralarda kullanılan gübre düzeylerinin ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesidir. Anket uygulanacak işletme sayısının belirlenmesinde Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme say...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Demirbilek, İbrahim, 1989- (Autor)
Kolejni autorzy: Atılgan, Atılgan, 1967- (Promotor doktoranta)
Format: Praca dyplomowa
Język:Turkish
Wydane: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Tam metin erişim
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!