İsa'nın güncesi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Anday, Melih Cevdet, 1915-2002 (Tác giả)
Tác giả khác: Sönmez, Sevengül, 1973- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Everest Yayınları, 2013.
Loạt:Everest Yayınları ; 1201.
Everest Yayınları. Türkçe edebiyat dizisi ; 418.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!