Kayıp kedi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yemni, Sadık, 1951- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Gümüşsuyu, İstanbul : Kırmızı Kedi, 2015.
Phiên bản:Birinci basım : Nisan 2015
Loạt:Kırmızı Kedi Yayınevi (Yayınları) ; 452.
Kırmızı Kedi Yayınevi (Yayınları) Polisiye dizisi ; 14.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.Y466 K39 2015
Sao chép k.1 Sẵn có