Yolbaşı : Irak gerçeği ve Türkmenler'in direniş öyküsü /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Arpacık, Yusuf Ziya, 1958- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İlteriş Yayınları, 2005.
Phiên bản:8. baskı : Nisan 2005
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS70.8.T85 A77 2005
Sao chép k.1 Sẵn có