Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerleşmesi : ocaklar, dedeler, soyağaçları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birdoğan, Nejat, 1934- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Mozaik Yayınları, 1995.
Phiên bản:2. baskı : Ekim 1995
Loạt:Mozaik Yayınları. İnceleme dizisi ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP195.A74 B57 1995
Sao chép k.1 Sẵn có