Hak ve adâlet güneşi Hz. Ömer (r.a.) /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bursalı, Mustafa Necati, 1941- (Tác giả)
Tác giả khác: Hekimoğlu İsmail, 1932- (author of introduction)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Çile Yayınları, [197u]
Phiên bản:2. baskı
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS238.U5 B87 1970z
Sao chép k.1 Sẵn có