Kadastro ne idi, nedir, ne olacaktır? /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Türkkan, Halid Ziya, 1886 or 1887-1966 (Tác giả), Kadıoğlu, Songül (Tác giả), Yıldırır, Mehmet (Tác giả)
Tác giả của công ty: Turkey. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Ottoman Turkish
Được phát hành: Çankaya, Ankara : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, [2014?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Kırmızı Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Kırmızı Kat
Số hiệu: HD846.5 .H35 2014
Sao chép k.2 Sẵn có
Sao chép k.1 Sẵn có