Emevi devrinde Arab hakimiyeti, Şia ve Mesih akideleri üzerine araştırmalar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vloten, Gerlof van, 1866-1903 (Tác giả)
Nhiều tác giả của công ty: Ankara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi, Hiperlink (Firm)
Tác giả khác: Hatiboğlu, Mehmed Said (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
French
Được phát hành: Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1986.
Loạt:Ankara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi yayınları ; 172.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!