Text this: Emevi devrinde Arab hakimiyeti, Şia ve Mesih akideleri üzerine araştırmalar