Anfonwch hwn fel neges destun: Emevi devrinde Arab hakimiyeti, Şia ve Mesih akideleri üzerine araştırmalar