Seol É Seo mar Theachtaireacht Téacs: Emevi devrinde Arab hakimiyeti, Şia ve Mesih akideleri üzerine araştırmalar