Buyruk : Menakıbı Şeyh Safi Musul ve çevresindeki Şebeklerin buyruğu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Taşğın, Ahmet, 1965- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, 2010.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Bu kitap Alevilik Bektaşilik araştırmaları dergi ek'idir.
Mô tả vật lý:95 sayfa ; 21 cm.
Thư mục:Kaynakça var.