Buyruk : Menakıbı Şeyh Safi Musul ve çevresindeki Şebeklerin buyruğu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Taşğın, Ahmet, 1965- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, 2010.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP193.5 .B8 2010
Sao chép k.1 Sẵn có