Şiizm /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dabashi, Hamid, 1951- (Tác giả)
Tác giả khác: Çallı, Belgin. (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
English
Được phát hành: İstanbul : Yarın Yayınları, 2015.
Phiên bản:1. baskı : Nisan 2015
Loạt:Yarın Sosyoloji
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!