أرسل هذا في رسالة قصيرة: Öz saygı-ergenler için çalışma kitabı :