Enviar aquest missatge de text: Öz saygı-ergenler için çalışma kitabı :