この資料をSMS送信: Öz saygı-ergenler için çalışma kitabı :