Textmeddelande: Öz saygı-ergenler için çalışma kitabı :