Anadolu'nun gizli kültürü Alevilik /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birdoğan, Nejat, 1934- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Kaynak Yayınları, 2006.
Phiên bản:Beşinci basım : Ağustos 2006
Loạt:Kaynak Yayınları ; 370.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!