Öksüz Musa /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dinamo, Hasan İzzettin, 1909-1989 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2017.
Phiên bản:1. baskı : Ekim 2017
Loạt:Tekin Yayınevi (Yayınları) ; 676.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.D5636 O37 2017
Sao chép k.1 Sẵn có