Osmanlı'da Ramazan /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yılmaz, Muammer, 1945- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Kızılay-Çankaya, Ankara : Akçağ Yayınları, [2017].
Phiên bản:1. baskı
Loạt:Akçağ Yayınları ; 1428.
Akçağ Yayınları. Tarih dizisi ; 79.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP186.4 .Y55 2017
Sao chép k.1 Sẵn có