Kuşlar yasına gider : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Toptaş, Hasan Ali, 1958- (Tác giả)
Tác giả khác: Varlık, Mesut, 1967- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu, İstanbul : Everest yayınları, 2018.
c2016.
Phiên bản:58. basım : Ekim 2018
Loạt:Everest Yayınları ; 1584.
Everest Yayınları. Türkçe edebiyat dizisi ; 605.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.T67 K87 2018
Sao chép k.1 ChargedDue: 30-06-2023