Kurşun sesi duymadan yaşamak /

Postal sesleri ve Rumca bağrışmalar giderek yaklaştı. Ardından evin kapısı çatırdamaya başladı. Az sonra, eve girileceğini anlayan Azime yerinden fırladı. Kucağındaki minik kızı yatağın üstüne atarak, şiltenin altındaki ata yadigarı kılıca el attı. Çocuklarının bir adım önüne geçip, elindeki kılıcı...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Okumuşoğlu, Sultan, 1961- (Author)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: Cağaloğlu, İstanbul : Remzi Kitabevi, 1998.
সংস্করন:2. basım : Eylül 1998
মালা:Remzi Kitabevi (Yayınları) Günümüz Türk yazarları dizisi ; 35.
বিষয়গুলি:
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!