Ergenlikten gençliğe /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yazgan, Mehmet Yankı, 1959- (Tác giả)
Tác giả khác: Ünsal, Didem, 1966- (Người phỏng vấn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.
Phiên bản:5. basım : Ocak 2018
Loạt:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ; 1220.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 99 Sayfada dizisi ; 21.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF724 .Y39 2018
Sao chép k.1 Sẵn có