Trích dẫn APA

Koyuncu, A., & Kahraman, M. (2017). Bumerang'ın aşkı (1. baskı : Aralık 2017.). Zeytinburnu, İstanbul: Roza Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Koyuncu, Ahmet, và Mahir Kahraman. Bumerang'ın Aşkı. 1. baskı : Aralık 2017. Zeytinburnu, İstanbul: Roza Yayınevi, 2017.

Trích dẫn MLA

Koyuncu, Ahmet, và Mahir Kahraman. Bumerang'ın Aşkı. 1. baskı : Aralık 2017. Zeytinburnu, İstanbul: Roza Yayınevi, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.