Yedinci gün : (roman) /

İnsan olmanın erdemine vurgu yapan bu roman, en zor koşullarda bile bireyin ufkunda beliren yaşama sevinci ve umudun yeşermesi konusunda bir başyapıt özelliğine sahip.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Hançerlioğlu, Orhan, 1916-1991 (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: Etiler, İstanbul : Remzi Kitabevi, 2017.
संस्करण:On birinci basım : Ekim 2017
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!