Yedinci gün : (roman) /

İnsan olmanın erdemine vurgu yapan bu roman, en zor koşullarda bile bireyin ufkunda beliren yaşama sevinci ve umudun yeşermesi konusunda bir başyapıt özelliğine sahip.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hançerlioğlu, Orhan, 1916-1991 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Etiler, İstanbul : Remzi Kitabevi, 2017.
Phiên bản:On birinci basım : Ekim 2017
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!