Yedinci gün : (roman) /

İnsan olmanın erdemine vurgu yapan bu roman, en zor koşullarda bile bireyin ufkunda beliren yaşama sevinci ve umudun yeşermesi konusunda bir başyapıt özelliğine sahip.

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Hançerlioğlu, Orhan, 1916-1991 (Author)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: Etiler, İstanbul : Remzi Kitabevi, 2017.
সংস্করন:On birinci basım : Ekim 2017
বিষয়গুলি:
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!