El kızı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Orhan Kemal, 1914-1970 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Tekin Yayınevi, 1985.
Phiên bản:9. basım : Mart 1985
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.O74 E4 1985
Sao chép k.1 Sẵn có